LĀTS

Latvijas Ārstu tenisa savienība

LĀTS tenisa čempionātu vēsture