LĀTS

Latvijas Ārstu tenisa savienība

1. LĀTS dubultspēļu čempionāts

Nagle-Lināre  
Nagle-Lināre  
xxx    
Dumpis-Punka 4/0  
Mauliņa-Sočenova      
Dumpis-Punka 4/2    
Dumpis-Punka    
Dumpis-Punka 4/1  
Saulīte-Caune      
Roze-Bisters 4/1      
Roze-Bisters        
Pukše-Karulis 4/1    
Pukše-Karulis      
Pukše-Karulis 4/2    
Rozentāls-Platkājis    
2.vieta Dumpis-Punka 4/2
Krauja-Zvirgzdiņš      
Ērglis-Feldmanis 4/2      
Ērglis-Feldmanis        
Ērglis-Feldmanis 4/1      
Leja-Leja          
Leja-Leja 4/1        
Jansone-Vītola        
Ērglis-Feldmanis 4/2    
Valeinis-Aksiks      
Valeinis-Aksiks 4/1      
Ārmane-Jansons        
Valeinis-Aksiks 4/2   1.vieta Ērglis-Feldmanis 4/1
Auziņš-Grjunbergs      
Auziņš-Grjunbergs 4/1    
Bicāns-Seņkāns    
 
 
Bicāns-Seņkāns    
Bicāns-Seņkāns 4/0    
Ārmane-Jansons   Bicāns-Seņkāns 4/2   Ērglis-Feldmanis  
Nagle-Lināre        
Roze-Bisters      
Roze-Bisters          
Jansone-Vītola   Roze-Bisters 4/2   Valeinis-Aksiks 4/2   Ērglis-Feldmanis 4/1
Krauja-Zvirgzdiņš 4/2        
Krauja-Zvirgzdiņš   Valeinis-Aksiks      
   
3.vieta Valeinis-Aksiks 4/2
 
Rozentāls-Platkājis   Pukše-Karulis    
Rozentāls-Platkājis 4/0       Roze-Bisters  
Saulīte-Caune   Leja-Leja 4/1   Pukše-Karulis 4/2   5.vieta Roze-Bisters W/0
Leja-Leja       Leja-Leja  
Leja-Leja 4/2  
Auziņš-Grjunbergs    
Mauliņa-Sočenova   Auziņš-Grjunbergs   Bicāns-Seņkāns  
Mauliņa-Sočenova   7.vieta Bicāns-Seņkāns
xxx   Auziņš-Grjunbergs  
Nagle-Lināre  
Krauja-Zvirgzdiņš 4/0  
Krauja-Zvirgzdiņš    
9.vieta Mauliņa-Sočenova 4/1
Rozentāls-Platkājis    
Mauliņa-Sočenova 4/2  
Mauliņa-Sočenova  
Nagle-Lināre  
11.vieta X
Rozentāls-Platkājis  
Ārmane-Jansons  
Jansone-Vītola 4/0  
Jansone-Vītola    
13.vieta Jansone-Vītola 4/1
Saulīte-Caune    
Saulīte-Caune  
xxx  
   
15.vieta Ārmane-Jansons